PRELIMINARNA LISTA za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška

0
2750

Na osnovu člana 23. Pravilnika o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, uzimajući u obzir uslove, kriterijume, kao i merila definisana Pravilnikom, Komisija za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji“, na sednici održanoj 08.12.2020. godine, donosi sledeću:

PRELIMINARNU LISTU

za izbor korisnika projekta RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji” za Meru 2 – Ekonomska podrška, listu možete preuzeti OVDE.  

Korisnici od rednog broja 49 do rednog broja 102 nisu uspešno završili obuke za otpočinjanje sopstvenog posla (najmanje 80% održanih treninga), odnosno nisu dostavili biznis plan u predviđenom roku. Korisnici od rednog broja 46 do rednog broja 49 uspešno su završili obuke za otpočinjanje sopstvenog posla i predali biznis plan u skladu sa predviđenim rokom, međutim, prema kriterijumima za ocenu biznis planova, njihove biznis ideje nisu bile zadovoljavajuće.

Na Preliminarnu listu za izbor korisnika projekta „RE!NTEGRACIJA – Podrška održivoj (re)integraciji povratnika u Srbiji”,  Meru 2 – Ekonomska podrška,  PRVI JAVNI POZIV,  korisnika za dodelu subvencija za samozapošljavanje kroz nabavku mašina, opreme i repromaterijala za otpočinjanje sopstvenog posla u skladu sa individualnim biznis planom i mentorsku podršku u biznisu, poslovno savetovanje i monitoring, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarne liste na oglasnim tablama grada Novog Pazara, opštine Tutin i opštine Sjenica, zvaničnim sajtovima grada Novog Pazara, opštine Tutin, opštine Sjenica, kao i na sajtovima SEDA-e, Merhameta i IDC-a.

Prigovor mora da sadrži: ime, prezime i adresu podnosioca prigovora, razloge zbog kojih se prigovor izjavljuje i potpis podnosioca prigovora.

Prigovor se podnosi predajom pismenog podneska Komisiji preko Regionalne razvojne agencije SEDA – kancelarija u Novom Pazaru,Tutinu i Sjenici.

O osnovanosti prigovora Komisija odlučuje u skladu sa odredbama Pravilnika i na osnovu podataka navedenih u prigovoru, konkursne dokumentacije, činjeničnog stanja utvrđenog prilikom terenskog obilaska podnosioca zahteva, ukoliko je neophodno, a u roku od 8 dana od dana prijema prigovora.

Nakon razmatranja osnovanosti eventualnih prigovora, Komisija donosi Odluku o prigovoru i istu dostavlja poštanskim putem podnosiocu prigovora u roku od 3 dana od dana kada je Odluka o prigovoru doneta.

Predsednik Komisije

Igor Kojčić
U Beogradu,
08.12.2020.

 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here