JAVNI POZIV ZA IZBOR POSLODAVACA ZA DODELU PODRŠKE ZA ZAPOŠLJAVANJE NA NOVOOTVORENIM RADNIM MESTIMA KROZ DODELU SUBVENCIJA ZA ZAPOŠLJAVANJE NEZAPOSLENIH LICA IZ KATEGORIJA TEŽE ZAPOŠLJIVIH LICA SA POSEBNIM NAGLASKOM NA POVRATNIKE, ROME I MLADE DO 30 GODINA

0
1095

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Odžive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GlZ. Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima iz kategoije teže zapošljivih lica, u skladu sa Pravilnikom o uslovima, kriterijumima, merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika projekta ,,Održive zajednice u Sanžaku – Od mere do karijere” (u daljem tekstu: Pravilnik), odobrava se Poslodavcima koji pripadaju privatnom sektoru, i čije sedište firme je registrovano na teritoriji Grada Novog Pazara ili na teritoriji opštine Tutin, u skladu sa Listom Poslodavaca za dodelu subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa na novootvorenim radnim mestima u okviru Projekta. Listu Poslodavaca za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa na novootvorenim radnim mestima u okviru Projekta, donosi Komisija u skladu sa Prijavom zainteresovanih poslodavaca i proverom podnete dokumentacije pod uslovima i kriterijumima definisanim ovim Pravilnikom.
Kategorije teže zapošljivih lica u skladu sa ovim Pravilnikom, su:
– Povraatnici;
– Romi;
– Mladi do 30 godina starosti.

Uslove konkursa i prijavni obrazac možete preuzeti u nastavku, i to:

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here