JAVNI POZIV ZA PODRŠKU RAZVOJU SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA KROZ OBEZBEĐIVANJE GRANTOVA ZA RAZVOJ SOCIJALNOG PREDUZETNIŠTVA ZA UDRUŽENJA GRAĐANA

0
2694

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Održive zajednice u Sandžaku – Od mere do karijere”, koji finansira Nemačka razvojna saradnja, a implementira GIZ.
Grantovi za razvoj socijalnog preduzetništva odobravaju se udruženjima građana sa jasno definisanim biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva.
Grantovi za razvoj socijalnog preduzetništva odobravajuse u visini do 4.000,00 eura, po kursu dinara na dan uplate tranše Donatora iz koje će se grant obezbediti, u skladu sa biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva.
Grantovi se odobravaju za nabavku neophodne opreme, mašina, alata, i repromaterijala u skladu sa biznis planom za razvoj socijalnog preduzetništva prihvaćenim za finansiranje. Nabavku opreme izvršiće Grad Novi Pazar. Opremu koju dobiju socijalna preduzeća moraju ostati u vlasništvu najmanje 2 godine.
Komisija će u okviru ovog poziva odobriti 2 granta za razvoj socijalnog preduzetništva.
Podrška krajnim korisnicima raspoređivaće se na način da najmanje 30% ukupne podrške po svakoj od komponenata projekta, mora biti dodeljeno krajnjim korisnicima sa teritorije jedne od dve lokalne samouprave uključene u projekat, a ostala podrška korisnicima sa teritorije druge partnerske jedinice lokalne samouprave.
Pravo na učestvovanje u konkursu za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva imaju udruženja građana sa teritorije Grada Novog Pazara i opštine Tutin, pod uslovom da je udruženje registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije, u skladu sa Listom prioriteta udruženja građana za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva.
Listu prioriteta udruženja građana za dodelu grantova za razvoj socijalnog preduzetništva donosi Komisija u skladu sa Prijavom udruženja i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.
Dokumentacija za podnošenje zahteva:
 popunjen prijavni obrazac (Obrazac SP 1)
 fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u APR;
 poslednji godišnji izveštaj (završni račun) udruženja;
 Statut udruženja
PRIJAVA – SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO (1)
JAVNI POZIV – SOCIJALNO PREDUZETNIŠTVO (1)

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here