ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА

0
74325

Програм суфинансирања иновација намењен је предузећима којима су потребна знатна финансијска средства за комерцијализацију истраживања и развоја. Програм има за циљ даљи развој постојећих иновативних предузећа заснованих на знању, подстицање успостављања сарадње са међународним партнерима и повећање броја технолошких компанија.

Висина износа финансирања:

 • до 300.000 евра, односно до 70% укупно одобреног буџета пројекта за микро и мала предузећа, односно 60% за средња предузећа
 • најмање 30%, односно 40% обезбеђује подносилац пријаве из других приватних извора независних од Фонда

Услови за конкурисање:

 • микро, мало или средње предузеће
 • основано у Србији
 • у већинском приватном власништву

Област/ сектор: Пројекат може бити из било које области науке и технологије и било ког индустријског сектора.

Време реализације пројекта: до 24 месеца

Документација која се подноси приликом аплицирања:

 • изјава подносиоца пријаве за финансирање
 • пословни план
 • буџет пројекта
 • презентација пројекта
 • финансијска предвиђања (очекивани приходи за наредних 5 година)
 • упитник о процени утицаја на животну средину (ESQ)
 • биографије главног особља ангажованог на пројекту
 • званични финансијски извештаји за претходне 2 године (где је примењиво)

Формуларе можете преузети на страни Документација.

Услови Програма: Детаљно у Јавном позиву  и Приручнику .

Пријаве се подносе путем Фондовог интернет портала  и на енглеском језику.

Јавни позив: Отворен од 28. марта до 1. јула 2019. године (до 15 часова)

Контакт: matching.grants@inovacionifond.rs


У периоду између 2011. и 2016. године, Фонд је имплементирао Пројекат подршке иновацијама у  Србији , који је финансиран кроз Претприступне фондове Европске уније за 2011. годину (ИПА 2011), а администриран од стране Светске банке, у оквиру кога су креирана и реализована два пилот програма – Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација – чији циљ је да подрже иновативне стартапе и постојећа мала и средња предузећа у Србији.

Од 2017. године финансирање за спровођење Програма раног развоја и Програма суфинансирања иновација обезбеђено је из буџета Републике Србије са раздела Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а кроз Пројекат за унапређење конкурентности и запошљавање (на основу споразума о зајму са Светском банком).  

Средства за финансирање Програма суфинансирања иновација су обезбеђена и по основу Уговор о Директном гранту – Развој нових производа и услуга од стране МСП кроз комерцијализацију истраживања, кроз Претприступне фондове Европске уније за 2014. годину (ИПА 2014).

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here