KONKURS za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani kroz međunarodne fondove u 2019. godini

0
4798
Republika Srbija
MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA
Sektor za međunarodne odnose i evropske integracije u oblasti kulture
raspisuje
KONKURS
za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnsti koji su podržani kroz međunarodne fondove  u 2019. godini

Predmet

Predmet konkursa je sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su finansijski podržani kroz sledeće međunarodne fondove, a realizuju se u 2019. godini:

 • Programi EU:
 • Kreativna Evropa – potprogram „Kultura“
 • Programi prekogranične saradnje (IPA)
 • Dunavski program transnacionalne saradnje
 • Jadransko-jonski program transnacionalne saradnje
 • UNESKO
 • Centralno-evropska incijativa (CEI)
 • Evropska kulturna fondacija
 • drugi međunarodni fondovi iz oblasti kulture i umetnosti

Ne razmatraju se:

 • projekti podržani sredstvima iz fondova bilateralne saradnje i fondova diplomatskih i konzularnih predstavništava;
 • projekti iz oblasti medija, filma i drugih audiovizuelnih delatnosti;
 • projekti podržani u okviru potprograma „MEDIA“ programa Kreativna Evropa.

Cilj

Cilj konkursa je sistemska podrška razvoju međunarodne saradnje kulturnog sektora kroz podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova.

Na ovaj način primenjuju se evropski i međunarodni standardi i obezbeđuju uslovi za kvalitetno sprovođenje projekata od strane aplikanata, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i podsticanje razvoja sistema kulture.

Pravo učešća

Pravo učešća na konkursu imaju ustanove, umetnička i druga udruženja registrovana za obavljanje delatnosti kulture, kao i drugi subjekti u kulturi  sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, osim ustanova kulture čiji je osnivač Republika Srbija, koje se finansiraju shodno članu 74. Zakona o kulturi.
Informacije o konkurusu možete pogledati na linku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here