Održana javna prezentacija Strategije održivog razvoja

0
389

Grad Novi Pazar dobiće u narednom periodu “Strategiju održivog razvoja” za period do 2027.godine, kojom ce biti utvrđena misija i vizija grada Novog Pazara, kao i strateški ciljevi grada koji će biti usaglašeni sa potrebama građana. U cilju što bolje izrade strategije održana je javna prezentacija 28.11.2018.godine gde je predstavljen deo Strategije koji se odnosi na module urbanizma prostornog planiranja i elektroenergetske efikasnosti.
Prezentaciji su prisustvovali gradonačelnik Nihat Biševac, šefica Kancelarije Misije OSCE u Novom Pazaru Mikaela Turman i članovi radnih grupa oformljenih radi efikasnijeg rada na Strategiji, medju kojima su aktivno učeće uzeli predstavnici Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka “SEDA”.

Koordinator na izradi Strategije Munir Poturak kazao je da je rad na dokumentu podrazumevao uključivanje svih stručnih lica, predstavnika različitih sektora, organizacija i pojedinaca koji svojim iskustvom i znanjem, mogu da doprinesu izradi valjanog, funkcionalnog dokumenta, sačinjenog od 17 modula.

Misija, odnosno uloga koju Novi Pazar ima, tiče se odgovornog i transparentnog upravljanja javnim poslovima i Gradskom upravom, radi zadovoljavanja svih interesa i potreba građana, kao i poštovanje principa jednakih šansi. Takođe, riječ je i o konstantnom unapređenju kvaliteta života i uslova za konkurentan, inovativan i održiv razvoj. Novi Pazar će se na ovaj način pozicionirati kao savremena evropska regija i privredni, obrazovni, turistički i kulturni centar ovog dijela zemlje. 

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here