Regionalna Razvojna Agencija Sandžaka “SEDA” učestvovala na konferenciji “Teritorijalno upravljanje u Srbiji”

0
3104

U Beogradu, 26. novembra 2018. godine, Institut za teritorijalni ekonomski razvoj (InTER) u saradnji sa partnerima iz Mreže Zapadnog Balkana o teritorijalnom upravljanju (TG-WeB) održao je konferenciju posvećenu teritorijalnom upravljanju u Srbiji, gde je medju panelistima uzeo učešće direktor Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka “SEDA”, g-din Samir Kačapor.

Na konferenciji je predstavljena zajednička pozicija TG-WeB mreže (http://bit.ly/2QiB5dr) koja ukazuje da planiranje razvoja trebalo bi da postane dimenzija kojom se bavi EU strategija “Kredibilna perspektiva proširenja za pojačan angažman EU sa Zapadnim Balkanom”, jer je to presudan korak za priremu kohezione politike EU.
Učesnici panela o regionalnom razvoju u Srbiji istakli su da su regionalne razlike ostale na istom nivou na kom su bile 2009. godine, pri tome nije uspostavljen odgovarajući strateški i pravni okvir, a svest o značaju regionalnog razvoja nije razvijena na viskom nivou. Na drugom panelu se diskutovalo o EU fondovima u kontekstu teritorijalnog upravljanja. Panelisti su saglasni da je ključni problem nedostatak kadrovskih, ali i finansijskih kapaciteta u lokalnim samoupravama za priremu projektne dokumentacije i sprovođenje projekata finansiranih iz EU fondova.

Događaj je okupio predstavnike državnih institucija, međunarodnih organizacija, regionalnih razvojnih agencija, nevladnih organizacija i stručnu javnost iz Srbije i regiona. Na konferenciji je prisustvovalo 40 učesnika.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here