Objavljenja konačna lista reda prvenstva za izvor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije

0
1773

U okviru projekta “Novi Pazar – Novi poslovu” danas je objavljenja konačna lista reda prvenstva za izvor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Na preliminarnu listu reda prvenstva za izbor korisnika, podnosilac prijave može da uloži prigovor Komisiji, u pisanoj formi, u roku od 8 dana od dana isticanja preliminarne liste reda prvenstva za izbor korisnika na oglasnoj tabli Grada Novog Pazara.

Projekat se implementira u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka (SEDA), Gradom Novi Pazar, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Inicijativom za razvoj i saradnju (IDC) , a finansira ga Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Listu možete pogledati  na:

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here