Javni poziv za izbor nezaposlenih lica iz teže zapošljivih grupa, sa posebnim naglaskom na povratnike po sporazumu o readmisiji, rome i mlade ispod 30 godina, za proces dokvalifikacije i prekvalifikacije

0
3039

Ovaj Javni poziv objavljen je u okviru projekta ,,Novi Pazar- Novi Poslovi”, koji finansira Nemačka međunarodna saradnja, a implementira GIZ.

Program dokvalifikacije i prekvalifikacije odobrava se licima iz kategorije teže zapošljivih, sa posebnim naglaskom na povratnike po Sporazumu o readmisiji, Rome i mlade uzrasta do 30 godina.

Pravo na učestvovanje u programu dokvalifikacije i prekvalifikacije imaju nezaposlena lica iz kategorija teže zapošljivih, koji imaju prebivalište na teritoriji Grada Novog Pazara, u skladu sa Listom prioriteta nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih, za program dokvalifikacije i prekvalifikacije.

Listu prioriteta nezaposlenih lica iz kategorija teže zapošljivih, za program dokvalifikacije i prekvalifikacije donosi Komisija u skladu sa Prijavom nezaposlenog lica i proverom podnete dokumentacije pod uslovima, kriterijumima i merilima definisanim ovim Pravilnikom.

Kategorije teže zapošljivih lica u skladu sa ovim Javnim pozivom su:

Povratnici po sporazumu o Readmisiji;
Romi;
Mladi do 30 godina starosti;
Više informacija mozete naci u dokumetaciji koja je u prilogu, i to:

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here