Javna nabavka male vrednosti za kupovinu mašina za graviranje i sečenje broj 06/2017

0
3143

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 06/2017 su dobra: Nabavka mašina za graviranje i  sečenje u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42642000-8 – Alatne mašine za obradu drveta, kostiju, plute, tvrde gume ili tvrde plastične mase

Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkursne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.