Javna nabavka male vrednosti za mašinu za brzo zamrzavanje testa broj 05/2017

0
1479

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 05/2017 su dobra: Nabavka mašina za brzo zamrzavanje testa u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42513100 – 6 – Uređaji za zamrzavanje

Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkursne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.