Javna nabavka male vrednosti za proizvodnju vrata broj 04/2017

0
1135

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 04/2017 su dobra: Nabavka mašina za proizvodnju vrata (topla presa) u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42642100-9-6 – Alatne mašine za obradu drveta Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkrusne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.