Javna nabavka male vrednosti za kupovinu mašina za proizvodnju ratluka broj 03/2017

0
1154

Predmet javne nabavke male vrednosti JNMV broj 03/2017 su dobra: Nabavka mašina za proizvodnju ratluka u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i  jugozapadnoj Srbiji“.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika javnih nabavki: 42215000-6 – Mašine za industrijsku pripremu ili proizvodnju hrane ili pića

Vrsta, opis, zahtevane tehničke karakteristike i količine predmeta javne nabavke su date u odeljku 3. konkursne dokumentacije.

Prijavni obrazac možete preuzeti ovde.