Javni poziv za sprovođenje standardizovane usluge Mentoring

0
7852

Јavni poziv za sprovođenje standardizovane usluge mentoringa objavljuje se u skladu sa Programom Ministarstva privrede – Standardizovani set usluga (SSU) za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u 2017. godini, koji se realizuje preko akreditovanih razvojnih agencija (ARRA).
Usluga mentoringa je namenjena mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima, kao i zadrugama, a u cilju pružanja podrške nesmetanom razvoju i smanjenja broja neuspešnih privrednih subjekata i zadruga, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima.
Mentoring čini skup sledećih usluga:
× Dijagnostikovanje kako bi se razumela trenutna situacija u privrednom subjektu odnosno zadruzi;
× Pomoć prilikom pripremanja razvojnih aktivnosti/planova/projekata kako bi se dostigli ciljevi privrednog subjekta, zadruge;
× Savetovanje i koordinacija za pristupanje fondovima, novim tehnologijama, konsultantskim uslugama i drugo kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
× Pomoć za pripremanje kreditnih aplikacija za banke i programe podrške za MMSPP i zadruge;
× Pomoć pri implementaciji razvojnih aktivnosti/planova/projekata;
× Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera;
× Pomoć pri pronalaženju potrebnih informacija;
× Konsalting;
× Savetovanje/koučing;
× Obuka;
× Upućivanje na odgovarajuće specijalizovane konsultante.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja privredna društva, preduzetnike i zadruge, koji posluju do tri godine ili se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili za opstanak na tržištu.
Zainteresovani kandidati podnose prijave u tri kategorije:
× Novoosnovani privredni subjekti – ne stariji od 3 godine od dana objavljivanja Javnog poziva;
× Postojeći privredni subjekti – registrovani pre aprila 2014. godine;
× Zadruge.
Pravo na učešće na javnom pozivu za pružanje usluge mentoring imaju:
1. Mikro, mala i srednja privredna društva i preduzetnici, a koji ispunjavaju sledeće uslove:
× registrovani na teritoriji Republike Srbije;
× imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
× ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.
2. Zadruge koje ispunjavaju sledeće uslove:
× da je orijentisana ka podršci MMSPP i osnivačkim aktom to jasno definiše;
× da je delatnost zadruge proizvodnja i zanatske usluge;
× da imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
× da ne obavljaju delatnost u okviru vojne industrije i ne organizuju igre na sreću/lutriju.

Konkurs je otvoren 45 dana od dana objavljivanja  Javnog poziva.
Više informacija o samom konkursu možete naći u okviru Javnog poziva, uz prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti obrazac 1.