Program podrške izvoznicima

0
1058

Kroz ovaj Program podrške, Razvojna agencija Srbije obezbeđuje kvalitetnu i kontinuiranu institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su izvozno orijentisani. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na povećanje izvozne konkurentnosti srpske privrede, odnosno, povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika, poboljšanje kvaliteta izvoznih proizvoda, unapređenje strukture srpskog izvoza, kao i jačanje pozicije preduzeća na postojećim tržištima, ali i izlazak na nova. Program se sastoji iz 2 komponente:

KOMPONENTA 1 – Priprema za prvi izvoz
Ova komponenta je namenjena pripremi za prvi izvoz MMSPP koji još uvek ne izvoze, ali poseduju potencijal, odnosno zainteresovani su za izvoz. Za dodelu bespovratnih sredstava mogu da konkurišu udruženja, klasteri, regionalne razvojne agencije, privredne komore, fakulteti, instituti, nevladine organizacije, samostalno i/ili kao vodeći partner u ime konzorcijuma. Druge organizacije koje se bave podrškom privredi (poslovni inkubatori, naučno tehnološki parkovi i sl.), kao i privredna društva i preduzetnici kod kojih konsultantske aktivnosti predstavljaju pretežnu delatnost, mogu da konkurišu jedino kao članovi Konzorcijuma.
Opis komponente 1: Podnosioci prijava mogu da konkurišu sa predlogom projekta koji privrednim subjektima koji još uvek ne izvoze, a zainteresovani su za izvoz, pruža mogućnost učenja, odnosno sticanja znanja i veština koje su im potrebne da postanu izvoznici. Predlog projekta treba da sadrži kompletan paket podrške sa utvrđenim metodama implementacije namenjen privrednim društvima i preduzetnicima koji žele da izvoze (informisanje, obuka, savetovanje, mentoring…).

KOMPONENTA 2 – Unapređenje kapaciteta izvoznika
Ova komponenta je namenjena MMSPP koji su realizovali makar jedan izvozni posao.
Opis komponente 2: Podnosioci prijava mogu da konkurišu za jednu ili više aktivnosti koje su predmet sufinansiranja od strane Razvojne agencije Srbije i to:
• Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima;
• Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja;
• Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava za korišćenje znaka proizvoda;
• Izrada plana izvoza;
• Novi dizajn proizvoda ili ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrano tržište;
• Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje;
• Okupljanje izvoznika po tržištima.

Više informacija možete naći u dokumentaciji koja je u prilogu.
Образац 1 – Први извоз
Образац 2 – Први извоз
Образац 3 – Први извоз
Образац 4 – Први извоз – буџет
Образац 5 – Први извоз
Образац 6 – Први извоз
Образац 7 – Захтев за исплату K1
Образац Структура учешћа партнера на пројекту К2
Образац 1a – Пријава за Конзорцијум К2
Образац 1б – Пријава за ММСПП у оквиру Конзорцијумс К2
Образац 1в – Пријава за ММСПП К2
Образац 2 – Изјава о прихватању услова К2
Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи К2
Образац 4 – Изјава да на територији РС не постоји пружалац услуге за реализацију предложене активности К2
Образац 5 – Завршни извештај К2
Образац 6 – Захтев за исплату средстава К2
Формулар – Европска мрежа предузетништва за тражење партнера у иностранству
Јавни позив – Програм подршке извозницима