Program promocije izvoza

0
942

Kroz Program promocije izvoza, Razvojna agencija Srbije obezbeđuje institucionalnu podršku mikro, malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima, koji su izvozno orijentisani i koji žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene. Programom su obuhvaćene aktivnosti koje se odnose na izlazak privrednih subjekata na nova tržišta, na povećanje izvozne konkurentnosti, odnosno povećanje vrednosti izvoza i broja izvoznika kroz organizaciju sajamskih nastupa u inostranstvu i kompanijskih misija na sektorskom principu.

 Program se sastoji iz 2 komponente.

KOMPONENTA 1 – Individualni nastupi na međunarodnim sajmovima u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena MMSP i preduzetnicima koji žele da predstave svoje proizvode na međunarodnim sajmovima u inostranstvu u cilju povećanja prihoda izvozom. Pod opravdanim troškovima sajamskih aktivnosti podrazumevaju se troškovi zakupa i izgradnje izlagačkog prostora, administrativni troškovi (upisnina), tehničke usluge (priključak, utrošak vode i električne energije), izrada promotivnog materijala i organizacija uzvratnih poseta.

KOMPONENTA 2 – Organizacija kompanijskih misija u inostranstvu
Ova komponenta je namenjena podršci projektima koje predlažu RRA, privrednekomore i udruženja klasterima, NVO, a koji su namenjeni organizaciji kompanijskih misija na ciljanim inostranim tržištima. Pod kompanijskom misijom u inostranstvu smatra se zajednički odlazak domaćih MMSPP iz istog sektora ili lanaca vrednosti u ciljanu zemlju, radi održavanja sastanaka sa privrednim subjektima i organizacijama iz zemlje domaćina u cilju ulaska ili povećanja udela na tom tržištu. Da bi se predlog projekta priznao kao kompanijska misija, potrebno je:
da u njoj učestvuje minimum 3 domaća MMSPP iz istog sektora ili lanca vrednosti;
– da su posete i sastanci unapred  dogovoreni sa kompanijama iz istog sektora ili lanca vrednosti kome pripadaju i domaće kompanije;
da su navedene strane kompanije i organizacije učesnice na sastancima;
da je utvrđenomesto i vreme održavanja sastanaka.

Više informacija o Programu promocije izvoza možete naći u Javnom pozivu konkursa ili posetite Regionalnu razvojnu agenciju Sandžaka –  SEDA, 7.juli bb, 36300 Novi Pazar.

Dokumentciju celog konkursa, koju čini javni poziv i prijavne obrasce možete preuzeti u nastavku.
Јавни позив – Програм промоције извоза
Образац 1 – Пријава пројекта К1
Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава К1
Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи К1
Образац 4 – Извештај о реализованим активностима К1
Образац 5 – Захтев за рефундацију К1
Формулар – Европска мрежа предузетништва за тражење партнера у иностранству
Образац 1 – Пријава пројекта К2
Образац 2 – Изјава подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу средстава К2
Образац 3 – Изјава о додељеној државној помоћи К2
Образац 4 – Буџет пројекта К2
Образац 5 – Извештај о реализованим активностима К2
Образац 6 – Захтев за рефундацију К2