Predstvaljeni programi podrške privrednicima u Opštni Tutin

0
4397

Regionalna razvojna agencija Sandžaka „SEDA“ u saradnji sa Centrom za projektovanje i lokalni ekonomski razvoj u Opštini Tutin, dana 20.03.2017.godine, održala je promociju šest programskih paketa bespovrate pomoći pod nazivom “Kreiraj svoj život”, koje je za 2017.godinu raspisala Razvojna Agencija Srbije.

Programi su u vidu bespovratne pomoći sa ciljem podrške kroz direktna ulaganja i promociju izvoza, unapređenje poslovanja, inovativnosti i konkurentnosti postojećih preduzeća, preduzetnika, udruženja, nevladinih organizacija, sa ciljem povećanja konkuretnosti i regionalnog razvoja  Srbije.   U okviru promocije  predstvaljen je  Program za pokretanje sopstvenog biznisa, u okviru kojeg fizička lica mogu dobiti bespovratna sredstva za pokretanje sopstvenog biznisa.

Sloganom “Kreiraj život” Razvojna agencija Srbije i Regionlane Rarzvojne agencije  poručuju preduzetnicima da su oni ključni donosioci odluka u svom životu, da apliciranju za bespovratna sredstva i svojim radom doprinesu razvoju i prosteritetu kako svog života tako i okruženja.

Događaju su prisustvovali predstavnici opštinske vlasti, veliki broj predstavnika preduzeća i preduzetnika iz Opštine Tutin, kao i fizička lica koji su zainteresovani za pokretanje spostvenog biznisa.

Promocija Programa SEDA 1 Promocija programa SEDA 3Promocija Programa SEDA 5Promocija Programa SEDA 6Promocije Programa SEDA 7