Agenciju „SEDA“ posetili predstavnici Ambasade Republike Češke

0
4944

Predstavnici Ambasade Republike Češke su danas bili u zvaničnoj poseti Regionalnoj Razvojnoj Agenciji Sandžaka „SEDA“.  Na sastanku se govorilo o do sada uspešno realizovanim projektima koje je sprovela Agencija, a koje je finansirala Ambasada Republike Češke i Češka Razvojna Agencija, ali i o mogućnostima dalje saradnje i realizacije novih projektinih ideja koje je na sastanku predstavio g-din Samir Kačapor, direktor Regionalne Razvojne Agencije Sandžaka „SEDA“.

Rezultati dosadašnje saradnje sa Ambasadom Republike Češke se ogledaju kroz, uspostavljanje i opremanje laboratorije za testiranje mleka, mesa i vode, kao sastavnog dela Centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici, zatim, obuke i dokvalifikacija, kao i pomoć i podrška prilikom izbora kvalifikovane radne snage koja radi u laboratoriji; kroz, pomoć i podršku malim proizvođačima i nabavku laktofriza za čuvanje mleka za 16 korisnika u opštini Tutin, Sjenica i Gradu Novom Pazaru; kroz, nabavku muzilišta za male proizvođače mleka sa teritorije opštine Tutin; kroz, podizanje kapaciteta lokalnih poljoprivrednika putem treninga i obuka, kao i kroz organizaciju Studijskog putovanja u Republiku Češku za 30 farmera iz Novog Pazara, Tutina i Sjenice; kroz, uspostavljanje Udruženja „PEŠTER AGRO KLASTER“ koje okuplja male i srednje proizvođače mleka sa teritorije Novog Pazara, Tutina i Sjenice. Takođe, u prethodnom periodu je u saradnji sa Opštinom Sjenica izgrađen Štavaljski vodovod u Sjenici.

Treba naglasiti da je Republika Češka jedan od najvećih bilateralnih donatora u Republici Srbiji i jedan od vodećih donatora u našem Regionu, kao i jedan od najvažnijih strateških partnera Regionalnoj razvojnoj agenciji Sandžaka „SEDA“.

poseta RC3