Javna nabavka 05/2016

0
25320

Nabavka mašina za proizvodnju tekstilnih odevnih predmeta u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“, JNMV broj 05/2016
Opis: Za potrebe projekta Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji (USAID-PSD) i realizaciju projektnih aktivnosti, Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA raspisuje javnu nabavku dobara – mašina za proizvodnju tekstilnih odevnih predmeta.
Više informacija o javnoj nabavci možete naći u priloženim dokumentima.
konkursna-dokumentacija-05-2016
pozivzapodnosenjeponude-1