Javna nabavka 04/2016

0
38141

Nabavka mašina za proizvodnju prirodnih sokova u okviru projekta “Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji“, JNMV broj 04/2016.

Opis: Za potrebe projekta Podrška razvoju privatnog sektora u južnoj i jugozapadnoj Srbiji (USAID-PSD) i realizaciju projektnih aktivnosti, Regionalna razvojna agencija Sandžaka SEDA raspisuje javnu nabavku dobara – mašina za proizvodnju prirodnih sokova.
Više informacija o javnoj nabavci možete naći u priloženim dokumenti

javna-nabavka-broj-042016
poziv-za-podnosenje-ponude-042016